A SKY FULL OF LIGHTERS

HI

The Survivors of the Group of Death

1. Germany - 9 pts
2. Portugal - 6 pts
3. Denmark - 3 pts
4. Netherlands - 0 pts

(via worldcupoflife)

—Despicable Me 2

dancingpuppets:

ba-ba-ba-ba-ba-nana ba-ba-ba-ba-ba-nana

banana-ah-ah (ba-ba-ba-ba-ba-nana) potato-na-ah-ah (ba-ba-ba-ba-ba-nana) banana-ah-ah (ba-ba-ba-ba-ba-nana)

togari noh pocato-li kani malo mani kano chi ka-baba, ba-ba-nana

yoh plano boo la planonoh too ma bana-na la-ka moobi talamoo

ba-na-na ba-ba (ba-ba-ba-ba-banana) POH-TAAA-TOH-OH-OH (ba-ba-ba-ba-banana)

togari noh pocato li kani malo mani kano chi ka-ba-ba, ba-ba-naNAAAHHHH!!!

(Source: barneyisaunicorn)